Det är du som är gravid som bestämmer

Det finns ett antal fosterdiagnostiska prov att tillgå, men det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra ett fostertest eller inte.

Ultraljudsundersökning

Ultraljud är den vanligaste undersökningsformen och erbjuds av de flesta landsting och regioner mellan graviditetsvecka 18 och 20. Undersökningen visar moderkakan och hur många foster som är under utveckling, det går även att analysera hjärtslag och upptäcka eventuella missbildningar.

Harmony NIPT

Med Harmony NIPT tas ett blodprov på dig som är gravid, i blodet finns små mängder av fostrets DNA som analyseras för att utvärdera om kromosomavvikelser förekommer. Är sannolikheten för avvikelser hög behöver ett fostervattens- eller moderkaksprov göras för att få ett definitivt svar. Harmony NIPT är ett av de säkraste och mest tillförlitliga testen och går att genomföra redan från graviditetsvecka 10. Ett vanligt ultraljud för datering av graviditeten och kontroll av antalet foster rekommenderas i samband med blodprovet.

Läs mer om Harmony

NUPP

Med NUPP, så kallat nackuppklarnings-test, mäts fostrets nacke med ultraljud för att undersöka sannolikheten för Downs syndrom. Testet undersöker samtidigt om det är fler än ett foster samt åldern på barnet. Ultraljudet utförs oftast ovanpå magen, men i vissa fall vaginalt om fostrets ställning omöjliggör en god överblick.

 

Testet genomförs oftast från vecka 11 till och med vecka 14. Fram till vecka 11 är fostret för litet och efter vecka 14 är vätskespalten för låg; ett normalt mått på vätskespalten är cirka 2 mm i vecka 11 och 2,8 mm i vecka 14. Ett NUPP-test ger inget klart besked, men indikerar om barnet kommer att utveckla kromosomavvikelser med cirka 75 procents säkerhet.

 

Barn som har större nackuppklarning, upp till 3,5 mm, föds även helt friska.

KUB - kombinerat ultraljud och blodprov

KUB beräknar sannolikheten att ett foster har Downs syndrom, Edwards syndrom eller Pataus syndrom. Det genomförs i två steg; först ett blodprov för att mäta graviditetshormoner (fritt beta-hCG och PAPP-A i mammans serum) och sedan en ultraljudsundersökning mellan vecka 11 och 14. KUB kombineras ofta med ett NUPP-test. Det två testmetoderna tillsammans med mammans ålder ligger till grund för att kunna beräkna sannolikheten för kromosomavvikelser. Metoderna ger sammantaget en tillförlitlighet på cirka 90 procent i detektionen av den vanligaste avvikelsen – Downs syndrom. Siffran för Harmony NIPT är 99 procent.

Fostervattensprov

Fostervattensprov görs om ökad sannolikhet för kromosomavvikelse hos fostret föreligger. Vid provtagningen förs en tunn nål in i livmodern, nålen suger upp en liten mängd fostervatten som sedan analyseras. Provet går att göra från graviditetsvecka 15. Fostervattensprov ger en något ökad risk för missfall.

Moderkaksprov

Moderkaksprov erbjuds gravida som har vissa kända ärftliga sjukdomar eller ökad sannolikhet för kromosomavvikelse. Provet går att göra från vecka 11 och ger en något ökad risk för missfall.

 

Ladda ner informationsbroschyr

Läs mer om graviditet och föräldraskap, 1177 gravid

Vill du veta ännu mer om fosterdiagnostiska metoder läs här