Når er Harmony ikke anbefalt?

Harmony kan ikke benyttes dersom:

  • 3 eller flere fostere
  • Vanishing twin-syndrom, dvs. når graviditeten startet som tvillinger, men en tvilling har gått bort
  • Moren har mottatt et donert organ eller mottatt donerte stamceller/li>
  • Moren har en metastatisk malign sykdom (kreft med spredning)
  • Någon av föräldrarna har ett trisomisyndrom eller 22q11.2 mikrodeletionssyndrom