Kan Harmony-testen analysere ytterligere avvik?

Harmony er ikke tiltenkt å oppdage mosaikk, delvise kromosomavvik, translokasjoner eller maternale kromosomavvik. Harmony oppdager ikke nevrale rørfeil.