Hvor nøyaktig er Harmony Prenatal Test?

Ved bruk av DNA-basert teknologi har Harmony Prenatal Test vist seg å identifisere over 99 % av trisomi 21-tilfeller (Downs syndrom).1 Til sammenligning kan tradisjonelle blodprøver gå glipp av opptil 15 % av tilfellene hos gravide kvinner.2

Nøyaktigheten for trisomi 13 og 18 er den samme, men disse tilstandene er sjeldnere og positivt predikerte verdier er derfor lavere.

Harmony har i tillegg mye mindre sannsynlighet enn tradisjonelle tester for å gi deg et falskt positivt resultat. Det betyr at det er mye mindre sannsynlig for at legen din vil anbefale oppfølging med invasiv testing, for eksempel fostervannsprøve.

Harmony Prenatal Test er en screeningtest. Resultater med høy sannsynlighet for Trisomi bør bekreftes ved diagnostisk testing.