En ny, DNA-basert teknologi

Når du er gravid, inneholder blodet fragmenter av fosterets DNA.
Harmony Prenatal Test er en ny type test som analyserer DNA i en blodprøve for å vurdere risikoen for trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18, trisomi 13. Og eventuelle avvik i kjønnskromosomene (ikke mulig i Norge).

Få vite mer om Harmony-testen

kub test

Så tidlig som i svangerskapsuke 10+0

Harmony Prenatal Test krever en enkelt blodprøve. Den kan tas så tidlig som uke 10 +0 eller senere i svangerskapet.

Det bør foretas en ultralydundersøkelse før blodprøven, dels for å fastsette graviditetsuken og dels for å se antall fostre. Det er noen fordeler ved å ta ultralyd i uke 12 når fosterets utvikling og organer er lettere å vurdere.

Få vite mer om teknologien bak Harmony
kub test

En mer nøyaktig test

Harmony Prenatal Test er en screeningtest som er mer nøyaktig enn den tradisjonelle KUB-testen (kombinasjon av blodprøve og ultralyd (nakkefoldtest)).1 Harmony-testen har mye mindre sannsynlighet for å gi et falskt positivt resultat sammenlignet med tradisjonelle tester som screeningtest i første trimester.1 Det betyr at det vil være mye mindre sjanse for at lege/jordmor vil anbefale oppfølgende diagnostisk testing, for eksempel fostervannsprøve.2

Harmony tester for visse genetiske tilstander, trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Patau syndrom).

I tillegg gir Harmony deg muligheten til å vurdere fosterets kjønn og avvik i kjønnskromosomer (ikke mulig i Norge).

En utøket analyse er mulig for å analysere for mikrodelesjonssyndromet 22q11.2. ( ikke mulig i Norge).

Ikke-invasiv prenatal testing basert på cellefri DNA-analyse regnes ikke som diagnostisk. Når du har Harmony-testresultatene dine, kan du diskutere graviditeten din med din lege eller din jordmor.

Lær mer om hvordan du får tak i Harmony-testen

  1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97
  2. Wax et al. J Clin Ultrasound 2015 Jan; 43(1):1-6.