Jauna, uz DNS izmeklējumiem balstīta tehnoloģija

Kad Jums sākas grūtniecība, Jūsu asinīs ir atrodami arī gaidāmā bērna DNS fragmenti.

Harmony prenatālais tests ir jauna veida izmeklējums, kas analyze augļa DNS Jūsu asins paraugā, lai izvērtētu 21., 18. un 13. hromosomu trisomiju risku, kā arī, ja veikta tāda izvēle, dzimumhromosomu skaita izmaiņas, augļa dzimumu un, par papildus maksu, izvērtē risku 22q11.2 mikrodelēcijas sindromam.

Uzziniet vairāk par Harmony testu

kub test

Jau no pilnām 10 grūtniecības nedēļām

Harmony prenatālā testa veikšanai ir nepieciešams paņemt vienu asins paraugu. To var veikt, sākot no pilnām 10 grūtniecības nedēļām, vai arī vēlākā grūtniecības laikā.

Pirms asins parauga ņemšanas ir jāveic augla ultrasonogrāfija (USG), lai noteiktu precīzu grūtniecības laiku un gaidāmo bērnu skaitu. Parasti USG veikšana tiek rekomendēta ap 12. grūtniecības nedēļu, kad bērna attīstība un anatomija ir labāk izvērtējama.

Uzzini vairāk par Harmony tehnoloģiju
kub test

Precīzāks tests

Harmony prenatālais tests ir skrīninga metode, kas ir precīzāka par tradicionālo kombinēto skrīninga testu (seruma marķieri un skausta krokas mērījums). 1  Salīdzinot ar standarta ģenētiskā skrīninga testiem, Harmony tests retāk uzrāda viltus pozitīvu rezultātu,1 tādēļ pēc neizmainīta šī testa rezultāta saņemšanas ir mazāka iespēja, ka Jūsu ārsts Jums rekomendēs veikt diagnostisku izmeklēšanu, piemēram, amniocentēzi. 2

Harmony tests izstrādāts specifiskām ģenētiskām patoloģijām – 21. hromosomas trisomijai (Dauna sindroms), 18. hromosomas trisomijai (Edvardsa sindroms) un 13. hromosomas trisomijai (Patau sindroms).

Papildus Harmony tests dod iespēju izvērtēt gaidāmā bērna dzimumu, kā arī X un Y dzimumhromosomu skaita izmaiņas.

Par papildus maksu iespējams noteikt arī 22q11.2 mikrodelēcijas risku.

Neinvazīva, uz ārpusšūnu DNS izmeklējumu balstīta prenatāla testēšana nav izmantojama kā diagnostiska metode. Kad saņemsiet savus Harmony testa rezultātus, Jūs esat aicināti apspriest tālāku grūtniecības aprūpes plānu ar savu aprūpes sniedzēju.

Uzzini, kur un kā iegādāties Harmony testu

  1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97
  2. Wax et al. J Clin Ultrasound 2015 Jan; 43(1):1-6.