22q11 Kur varētu iegūt vairāk informācijas par 22q11.2 mikrodelēcijas sindromu?

Šī sindroma nosaukumam ir vairāki sinonīmi, piemēram, Di Džordža (DiGeorge) sindroms vai Velokardiofaciālais sindroms – meklētā informācija par tiem attiecas uz 22q11.2 mikrodelēcijas sindromu.

Socialstyrelsen Ovanliga diagnoser, 22q-deletionssyndromet

Sällsynta diagnoser, CATCH 22/22q11-deletionssyndrom

Patient organisation, 22q