Vilket stöd får man efter NIPT?

Ett positivt NIPT-resultat kan skapa oro och väcka många frågor. Din barnmorska har svar på de flesta och erbjuder förmodligen ett fostervattens- eller moderkaksprov för att bekräfta provresultatet. Glöm inte att det alltid är du som gravid som bestämmer om ett prov ska göras eller inte.

Barnmorska Charlotte, Helsingborg, förklarar var som händer när man får sitt Harmony NIPT resultat. Vid testresultat som visar på hög sannolikhet för kromosomavvikelse är rekommendationen att följa upp testet med ett invasivt fostervattenstest. Risken att drabbas av komplikationer som blödningar och missfall i samband med fostervattenprov är mycket låga men det är fortfarande förenat med en viss risk. Det är i slutändan ni som föräldrar som beslutar om ni vill gå vidare till fostervattenprov. Ett positivt Harmony NIPT test kan väcka många frågor och tankar. Det kan då vara bra att prata med någon om detta och få stöd. Barnmorskan kan hjälpa er med era funderingar och se till att ni får det stöd ni behöver. Ni har rätt till att få information om hur det är att leva med funktionsvariation och om vilket stöd samhället kan erbjuda. Det finns även patientföreningar som man kan kontakta för att få mer information om hur det är att leva med kromosomavvikelser och få tips och råd från.