Vilka avvikelser går inte att upptäcka med NIPT?

Harmony NIPT är inte framtaget för att upptäcka sannolikheten för så kallad mosaicism, partiell kromosomaneploidi, translokationer, maternell aneuploidi eller neuralrörsdefekter.