Vad ska man tänka på om man vill göra NIPT?

Det är alltid upp till dig som förälder att bestämma om du vill ta ett NIPT eller ett KUB test. Att besluta om att ta ett Harmony NIPT kan kännas jobbigt och det kan även väcka etiska frågor om hur man ska agera om testet inte visar det man väntar sig eller som man hoppats på. Barnmorska Kristina från BB Stockholm förklarar vad man ska tänka på innan man tar ett Harmony NIPT eller KUB-test.