Vad är trisomi?

Trisomier innebär att det finns tre, i stället för två, kopior av en kromosom. Den som de flesta brukar känna till och som är mest förekommande, är trisomi 21 som leder till Downs syndrom. Mindre vanliga är trisomi 13 (Pataus syndrom) och trisomi 18 (Edwards syndrom) som båda orsakar mycket grav utvecklingsstörning och svåra missbildningar.

Läs mer om kromosomavvikelser.