Vad är skillnaden mellan KUB och NIPT?

Både och KUB görs utifrån blodprov med gemensamt syfte att bedöma sannolikheten för de vanligaste kromosomavvikelserna.

För KUB mäts koncentrationen av särskilda graviditetshormoner, som tillsammans med mammans ålder och ett ultraljud (där bredden på vätskespalten i fostrets nacke mäts) ger en sannolikhetssiffra för kromosomavvikelse. KUB hittar 85% av alla kromosomavvikelser, där ett positivt provsvar stämmer i 3 – 10% av fallen. KUB ger falskt positivt besked om kromosomavvikelser i upp emot 5% av alla tester.

Den stora skillnaden är att NIPT är ett målinriktat test som direkt analyserar fostrets kromosomer. Harmony NIPT hittar 99% av alla kromosomavvikelser som är inkluderade i analysen, där ett positivt provsvar stämmer i cirka 80% av fallen. Harmony NIPT ger falskt positivt svar i endast 0,1% av alla tester, vilket gör testet mycket säkert.

Harmony NIPT ger därmed ungefär 70 gånger färre falska provsvar.

KUB är möjligt att göra mellan vecka 11 och 14, medan NIPT kan göras från vecka 10 och inte har någon maxgräns. Till skillnad från KUB kan Harmony NIPT även analysera för könskromosomavvikelser, mikrodeletion samt ta reda på fostrets kön.

Sofia, Barnmorska i Stockholm, förklarar skillnaden mellan KUB och Harmony NIPT.