Vad är KUB test?

Beroende på region och ålder kan du bli erbjuden kombinerat ultraljud och blodprov (KUB) kostnadsfritt. KUB beräknar sannolikheten att ett foster har de vanliga trisomierna. KUB utgår från tre parametrar:

  • Ett blodprov för att mäta graviditetshormoner (fritt beta-hCG och PAPP-A)
  • En ultraljudsundersökning mellan vecka 11 och 14.
  • Mammans ålder

Dessa tre parametrar ligger till grund för att beräkna sannolikheten för kromosomavvikelser. Beroende på vilken region du bor i tolkas KUB resultat lite olika. Ofta innebär en sannolikhet på 1/200 att du kan erbjudas kostnadsfritt NIPT. Med detta tillvägagångssätt hittar KUB cirka 86% av de vanliga trisomierna, där samma siffra för Harmony NIPT är cirka 99%.

Jämfört mot NIPT ger KUB dessutom många falska resultat, och orsakar onödig stress bland många blivande föräldrar. Var tjugonde (1 svar på 20) KUB-resultat är ett falskt positiv. Detta betyder att endast ~3% av de som får positivt resultat från KUB, faktiskt har ett foster med kromosomavvikelser. För Harmony NIPT är mindre än 1 svar på 1200 falskt positivt, och positiva resultat stämmer i ~80% av fallen.

Harmony NIPTs höga specificitet leder till säkrare svar, och att färre invasiva tester görs i onödan. Dessutom kan Harmony NIPT även testa mot könskromosomavvikelser och mikrodeletioner.