Vad är invasiv provtagning?

Invasiv provtagning syftar ofta på fostervattenprov eller moderkaksprov. Vid fostervattenprov sticker man in en nål i livmodern via magen och suger ut lite vatten för att ta del av celler och annan genetisk information om fostret. Moderkaksprov fungerar liknande där man suger ut vävnad från moderkakan. Båda dessa test innebär en ökad risk för missfall (0,5-1%) och de bör därför i regel inte göras som ett förstahandsval, utan först efter ett positivt NIPT-resultat.

Läs mer under avsnittet om Fosterdiagnostik.