Vad är fostertest?

Det finns flera olika slags fostertest där KUB och NIPT är exempel på icke-invasiva fostertest. Det vill säga test där men inte behöver göra något större ingrepp på mamman, som innebär ökad risk för missfall. Med ett enkelt blodprov och ultraljud analyseras sannolikheten för kromosomavvikelser hos fostret.

Hur KUB och NIPT erbjuds är olika från region till region. Åldern då KUB erbjuds kostnadsfritt är ofta från 32 till 35 års ålder och uppåt. I vissa regioner erbjuds NIPT som ett andra steg, om KUB visar på förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse. En förhöjd sannolikhet på KUB innebär ofta en sannolikhet på 1/51 till 1/1000. Vid en sannolikhet ≥1/50 rekommenderas ofta mamman att ta ett invasivt fostertest såsom fostervattensprov eller moderkaksprov direkt.

Vid NIPT analyseras sannolikheten för kromosomavvikelser i direkt från fostrets eget DNA. NIPT är därför en betydligt mer specifik metod jämfört mot KUB där protein i mammans blod analyseras. Man har alltid möjlighet att göra Harmony NIPT privat, oavsett om man har gjort KUB eller inte. Du kan hitta din närmaste mottagning och boka Harmony NIPT på Fostertest.se.

Barnmorskan Kristina, BB Stockholm beskriver de olika typerna av fosterdiagnostiska tester som finns. Det finns olika typer av fostertest, KUB, Harmony NIPT, NUPP, fostervattensprov och moderkaksprov är alla exempel på tester för att upptäcka kromosomavvikelser på fostret.