Vad är fetal fraktion?

Fetal fraktion är förhållandet mellan DNA från fostret och kvinnan som finns i blodprovet. Den fetala fraktionen ökar generellt under graviditeten och varierar beroende på flera parametrar så som pågående infektion, kroppsvikt och rent biologiskt mellan olika gravida kvinnor.

Harmony NIPT inkluderar omfattande kvalitetskontroller, så som mätning av fetal fraktion. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med DNA närvarande för att ge ett tillförlitligt resultat. Vid låg fetal fraktion betyder det att blodprovet helt enkelt inte innehåller tillräckligt med DNA från fostret för att kunna ge ett tillförlitligt resultat.

Även om det kan tyckas förvånande så är det inte alla NIPT märken som mäter fetal fraktion. För de NIPT-tekniker som saknar detta viktiga kvalitetssteg kan resultatet i vissa fall endast återspegla mammans egna kromosomer. Därmed kan resultat ges på felaktiga grunder; att man väntar en frisk flicka.

För Harmony NIPT, som mäter fetal fraktion, innebär det i ungefär 4% av fallen att ett kostnadsfritt omprov behöver tas inom två veckor för att ge ett säkert resultat.

Eva förklara fetal fraktion vidare: