Påverkar mammans ålder sannolikheten för kromosomavvikelser?

Sannolikheten att fostret utvecklar en kromosomavvikelse ökar med mammans ålder. En gravid kvinna i 35-års åldern har en sannolikhet på ca. 1/240 att få ett barn med Downs syndrom. Fem år senare vid 40-års åldern är sannolikheten 1/52. De flesta som föder barn med Downs syndrom är dock unga eftersom majoriteten av alla mammor är unga.

* Newberger DS. Down syndrome: prenatal risk assessment and diagnosis. Am Fam Physician. 2000 Aug 15;62(4):825-32, 837-8. PMID: 10969860.