Måste man göra ultraljud innan NIPT?

Ett tidigt ultraljud rekommenderas att göra i samband med NIPT, och erbjuds av många av våra samarbetande kliniker. Om det rör sig om tvillinggraviditet behöver vi ha med det i beräkningarna när vi utför NIPT analysen.

Ultraljud är en vanlig undersökningsform. Samtliga regioner erbjuder rutinultraljud mellan graviditetsvecka 18 och 20, och en del regioner erbjuder tidigt ultraljud mellan graviditetsvecka 12-14. Det tidiga ultraljudet i samband med NIPT görs främst för att datera graviditeten och se hur många foster det är. Vid ultraljud kan man analysera hjärtslag och upptäcka eventuella missbildningar som varken KUB eller NIPT kan hitta. Ultraljudet utförs oftast ovanpå magen, men i vissa fall vaginalt om fostrets ställning omöjliggör en god överblick.

Boka tidigt ultraljud och NIPT här