Kan man ta NIPT vid tvillinggraviditet?

Ja. Harmony NIPT analys av trisomi 13, 18 och 21 är tillförlitligt även om mamman är gravid med tvillingar. Provet mäter den så kallade fetala fraktionen hos båda foster, och rapporterar endast resultat när det finns tillräckligt med foster-DNA från tvillingen med minst mängd DNA. Allt för att kunna lämna ett klart besked. Vad gäller fostrens kön kan NIPT endast ge besked att det är endast flickor eller minst en pojke. Detta eftersom det är svårt att kvantifiera en eventuell Y-kromosom. Det är dock inte möjligt att analysera för könskromosomavvikelser eller mikrodeletion 22q11.2 vid tvillinggraviditeter.

Vissa regioner avråder från NIPT vid tvillinggraviditet eftersom ”tillräcklig bevisning saknas” för den metod av NIPT de använder. Vad gäller Harmony NIPT har flertalet tvillingstudier genomgåtts vilket visar att den höga prestandan även ger tillförlitliga resultat på tvillinggraviditeter.

Eva Arkblad förklarar mer ingående.