Kan man ta KUB efter NIPT?

Trots att det är helt klart möjligt att genomföra KUB efter NIPT, bör man inte göra det. Detta beror på att NIPT är ett test med högre känslighet och specificitet. KUB kommer därmed inte bidra med någon ny information. Det finns därför ingen som helst anledning att genomgå KUB efter NIPT. Om NIPT har visat på hög sannolikhet för kromosomavvikelse kan blivande föräldrar välja att gå vidare med invasiv provtagning (så som fostervatten- eller moderkaksprov).

Kan man ta KUB efter NIPT? Life Genomics laboratoriechef ger svar.