Kan man se kön med NIPT?

Ja, Harmony NIPT kan analysera barnets kön. Om du vill veta barnets kön behöver du välja det i samband med att blodprovet tas. Om du kommer på det i efterhand kan du kontakta kliniken. Analyserande NIPT-labb (Life Genomics) kan oftast köra om algoritmen och lägga till fler alternativ även efter analysen gjorts. Detsamma häller om ni önskar analysera för könskromosomavvikelser (antalet X- och Y-kromosomer).

Prata med din barnmorska eller läkare om du vill välja till dessa analyser.