Kan man få NIPT gratis?

Beroende på vilken region du bor i och hur gammal du är, är det inte säkert att den offentliga vården erbjuder dig fosterdiagnostik. Om du har åldern inne, innebär det i de allra flesta regioner att du blir erbjuden KUB som ett första test. Om KUB visar på en förhöjd sannolikhet, kan ett andra test i form av NIPT eller invasiva tester erbjudas.

Eftersom KUB inte hittar lika många kromosomavvikelser, och samtidigt ger många falska provsvar, ger det inte samma trygghet som ett NIPT resultat. Därför finns det många som väljer att göra NIPT direkt. Detta görs då hos privata barnmorske- eller läkarmottagningar. Under Boka NIPT kan du enkelt använda kartfunktionen för att hitta en klinik där du kan göra Harmony NIPT.