Kan jag ta NIPT om jag blivit gravid genom äggdonation?

Graviditeter som kommit till via donerade ägg kan analyseras med Harmony NIPT. Det är dock viktigt att denna information står med i remissen, så labbet hos Life Genomics i Göteborg kan anpassa analysmetoden därefter.