Kan IVF påverka KUB och NIPT?

Vid ”färsk” IVF, alltså om stimulering och ägguthämtning har gjorts så påverkas halterna av beta-hCG och PAPP-A, så att den riskkvot som anges vid KUB kan bli felaktigt hög. Den programvara man använder vid KUB kompenserar därför för om IVF är gjord. Med andra ord är det i slutändan ingen skillnad, men det är förstås viktigt att du meddelar den som gör KUB att du blivit gravid genom IVF.

Med Harmony NIPT behöver labbet också veta om man blivit gravid genom IVF. Speciellt om ett donerat ägg använts, då ytterligare en person och dess DNA är inblandad i graviditeten. Säkerheten och kvaliteten på provsvaret påverkas inte.