Hur uppstår Downs syndrom?

Downs syndrom beror på en extra kromosom 21. I majoriteten av fallen härstammar den extra kromosomen från mammans ägg. Med tilltagande ålder för den gravida kvinnan, ökar sannolikheten att det blir felfördelning då äggceller bildas. Rent molekylärt är det inte helt känt varför det uppstår. Downs syndrom är dock något som har uppmärksammats i alla samhällen, genom alla tider. Det är helt enkelt en del av människans natur.

Eva och TH Bui,klinisk genetiker och gynekolog, förklarar hur Downs syndrom uppstår.