Hur ser provsvaret ut för NIPT?

De flesta får ett svar som ger beskedet ”låg risk för trisomi”:

Analys: NIPT med Harmony™ trisomi 13, 18, 21
Resultat: LÅG RISK (1/10 000)
Kommentar: Låg risk för trisomi 13, 18, 21

 

Detta ska tolkas som att det är en mycket låg sannolikhet för att det väntade barnet har någon av de analyserade trisomierna (Downs syndrom, Pataus syndrom eller Edwards syndrom).

Vid avvikande provresultat kommer din barnmorska hjälpa er tolka resultatet. Det finns även möjlighet att de sätta er i kontakt med det analyserande laboratoriet, Life Genomics, för att få provresultatet förklarat.