Hur länge sparas mitt blod?

På remissen som fylls i av sjukvårdspersonalen vid NIPT-provtagningstillfället finns ett alternativ gällande ”Sparande av blod för kvalitetssäkringsändamål”. Om du får frågan, och godkänner detta kan Life Genomics komma att spara blodprovet för just kvalitetssäkringsändamål. Vi garanterar att ingen forskning eller utveckling sker på det blod vi får in till laboratoriet.

Även om du godkänner; är sanningen att majoriteten av allt överblivet blod destrueras. Det samma gäller om du inte får frågan, eller inte godkänner att vi sparar ditt blod. I dessa fall destrueras allt blod efter utgiven svarsrapport.