Hur fungerar NIPT?

När du är gravid innehåller ditt blod fragment av fostrets DNA. Det är detta DNA som Harmony NIPT analyserar för att utröna sannolikheten att fostret utvecklar Downs syndrom (trisomi 21) och andra mindre vanliga kromosomavvikelser som Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13).

Läs mer under asvnittet om NIPT.