Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom (trisomi 21) beror på att en person har tre exemplar av kromosom 21, istället för det normala, två. Det leder till en utvecklingsstörning som kan variera stort från lindrig till grav. Downs syndrom är den vanligaste kromosomavvikelsen. Likt andra trisomier ökar sannolikheten i takt med mammans ålder. En gravid kvinna i 35-års åldern har en sannolikhet på ca. 1/240 att få ett barn med Downs syndrom. Fem år senare vid 40-års åldern är sannolikheten 1/52.1

Läs mer om Downs syndrom: