Kan Harmony-testen screene for andre afvigelser?

Harmony-testen er ikke beregnet til at spore mosaicisme, partiel kromosomal aneuploidi, translokationer eller maternel aneuploidi. Harmony-testen sporer ikke neuralrørsdefekter.