Jeg har et spørgsmål mere, som ikke er besvaret her. Hvem skal jeg spørge?

Ved spørgsmål, der vedrører din specifikke situation og dine personlige problemstillinger, bør du tale med din egen læge eller jordemoder.