Ackreditering av NIPT-labbet

Life Genomics laboratorium i Göteborg är ackrediterat enligt ISO 15189 för att analysera sannolikhet för trisomier (13, 18 och 21), könskromosomavvikelser (X0, XXX, XXY och XYY), och mikrodeletion (22q11.2) hos foster, med Harmony NIPT.

Vad innebär en ackreditering?

Swedacs ackrediteringssymbol står för kvalitet och säkerhet

”Bara organisationer som är ackrediterade (benämns ibland ”organ”) av Swedac får använda ackrediteringssymbolen. Symbolen innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Varje ackrediteringssymbol är unik och innehåller beteckningen för den standard som ackrediteringen gäller tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer.”

Läs mer på Swedacs hemsida

Läs mer på Life Genomics hemsida