Tre steg till klara svar

Medan traditionell screening (KUB) utförs senare under graviditeten och kräver flera sjukvårdsbesök2 kan Harmony leverera klara svar så tidigt som under den första trimestern med en enda blodprovstagning.

  1. Ett blodprov tas på modern vid vecka 10+0 eller senare. Blodprovet skickas till Life Genomics laboratorium i Göteborg för analys.
  2. DNA i provet analyseras med Harmony-metoden.
  3. Testresultaten rapporteras till din mödravård.

Dina testresultat

Harmony Prenatal Test ger klara svar om sannolikheten för Trisomi 21 (Downs syndrom), 18 och 13 i din graviditet.

När analysen är klar får din barnmorska / läkare resultaten och meddelar dem till dig.

Om du valt till analys av fostrets kön, könskromosomsavvikelser eller 22q11.2 mikrodeletion så rapporteras även detta.

NIPT rekommenderas i Sverige

NIPT accepteras i Sverige, även om kostnaden för det mesta inte ingår i den offentliga vården.

SFOG har rekommenderat NIPT att användas i kombination med KUB i en publikation från Statens beredning för medicinsk and social utvärdering. Läs riktlinjen. Läs publikation från SBU.

Du kan läsa mer om NIPT i 1177 Vårdguiden.

Ta Harmony NIPT

Information för att hjälpa dig att avgöra om Harmony Prenatal Test är rätt för dig. Upptäck hur Harmony skiljer sig från andra tester och lär dig vad som väntar när du tar detta enkla blodprov.

Mindre uppföljande testning

Harmony har bättre precision än traditionell screening (KUB).1

Med Harmony är det mindre sannolikhet att din barnmorska / läkare kommer att rekommendera uppföljningstester, såsom fostervattensprov , på grund av ett falskt positivt resultat.

  1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97
  2. ACOG Practice Bulletin 77. ACOG Committee on Practice Bulletins. Obstet Gynecol. 2007 Jan;109(1):217-27
  3. SFOG
  4. SBU
  5. 1177 Vårdguiden