En ny DNA-baserad metod

När du är gravid innehåller ditt blod fragment av ditt barns DNA.

Harmony NIPT är en ny typ av test som analyserar DNA i ett prov av ditt blod för att utvärdera sannolikheten för Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18, Trisomi 13 hos ditt barn. Som tillval finns även analys av könskromosomerna samt till extra kostnad, analys av mikrodeletionen som orsakar 22q11.2 deletionssyndrom.

Läs mer om Harmony

Så tidigt som vecka 10+0

Harmony NIPTkräver endast en blodprovstagning. Det kan göras så tidigt som vecka 10+0 eller senare under graviditeten.

Ultraljud bör utföras innan man tar blodprovet. Delvis för att bestämma graviditetsvecka, dels för att se hur många foster. Det finns vissa fördelar att göra ultraljud i vecka 12 när barnets utveckling och organ är lättare att bedöma.

Läs mer om Harmony

Exceptionell precision

Harmony NIPT är ett screeningtest som är mer korrekt än den traditionella KUB (kombinerade serum och nackuppklarning).1 Harmony har mycket mindre sannolikhet att ge ett falskt positivt resultat jämfört med KUB.1 Det innebär att det kommer att bli mycket mindre sannolikhet att din barnmorska / läkare rekommenderar uppföljande diagnostiska tester, såsom fostervattenprov.2

Harmony testar för vissa genetiska förhållanden, trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) och trisomi 13 (Patau syndrom).

Harmony har även möjlighet att utvärdera fostrets kön, samt könskromosomsavvikelser.

En utökad analys av sannolikheten för mikrodeletionssyndromet 22q11.2 kan beställas till en exta kostnad.

Icke-invasiv prenatal testning baserad på cellfritt DNA-analys anses inte vara diagnostiskt. När du får ditt Harmony testresultat kan du diskutera din graviditet med din vårdgivare.

Läs mer om hur du får ett Harmony NIPT

  1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97
  2. Wax et al. J Clin Ultrasound 2015 Jan; 43(1):1-6.