• Tillförlitligt - över 600 000 test utförda över hela världen

    Läs mer
  • NIPT är även tillgängligt för tvillinggraviditeter

    Läs mer
  • NIPT är icke-invasivt – riskfritt för dig och ditt ofödda barn

    Läs mer

Det säkra fostertestet - riskfritt och tillförlitligt

Med endast ett blodprov kan ni enkelt och snabbt testa ert ofödda barn för kromosomavvikelser såsom Downs Syndrom. Ett NIPT-test innebär trygghet genom att ge er säkra svar så tidigt som v.10 i graviditeten och dessutom helt utan att riskera hälsan för ert ofödda barn eller mamman.

Läs mer

För gravida

För vårdpersonal